Grand Ark code

Go down

Grand Ark code

Post  Lightningrod on Sun May 20, 2012 8:00 pm

Car: Grand Ark


1stColor(0,64,255)
2ndColor(51,44,44)


ScaleZ(150)
ScaleY(165)
ScaleX(260)

<p>
c(51,44,44)

p(30,-10,-95)
p(30,-5,-87)
p(30,-3,-93)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-10,-95)
p(30,-3,-93)
p(-30,-3,-93)
p(-30,-10,-95)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-5,-87)
p(30,-3,-93)
p(30,3,-91)
p(30,13,-62)
p(30,1,-62)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-3,-93)
p(30,3,-91)
p(-30,3,-91)
p(-30,-3,-93)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,10,-83)
p(30,3,-91)
p(30,13,-62)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,3,-91)
p(30,10,-83)
p(-30,10,-83)
p(-30,3,-91)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-10,-95)
p(30,-15,-92)
p(30,-20,-76)
p(30,-25,-63)
p(30,-17,-51)
p(30,-10,-58)
p(30,-4,-61)
p(30,1,-62)
p(30,-5,-87)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-10,-95)
p(-30,-10,-95)
p(-30,-15,-92)
p(30,-15,-92)
</p>

<p>
c(200,60,60)
lightB
gr(-40)
p(14,-15,-92)
p(25,-17,-80)
p(30,-20,-76)
p(30,-25,-63)
p(30,-28,-70)
p(25,-29,-81)
p(21,-24,-86)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(14,-15,-92)
p(21,-24,-86)
p(25,-29,-81)
p(-25,-29,-81)
p(-21,-24,-86)
p(-14,-15,-92)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(14,-15,-92)
p(30,-15,-92)
p(30,-20,-76)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(25,-29,-81)
p(30,-28,-70)
p(30,-25,-63)
p(30,-22,-24)
p(30,-31,-21)
p(30,-33,-37)
p(30,-33,-58)
</p>

<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(25,-29,-81)
p(30,-30,-70)
p(30,-31,-63)
p(30,-32,-47)
p(-30,-32,-47)
p(-30,-31,-63)
p(-30,-30,-70)
p(-25,-29,-81)
</p>

<p>
c(200,60,60)
lightB
gr(-40)
p(-14,-15,-92)
p(-25,-17,-80)
p(-30,-20,-76)
p(-30,-25,-63)
p(-30,-28,-70)
p(-25,-29,-81)
p(-21,-24,-86)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-14,-15,-92)
p(-30,-15,-92)
p(-30,-20,-76)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-25,-29,-81)
p(-30,-28,-70)
p(-30,-25,-63)
p(-30,-22,-24)
p(-30,-31,-21)
p(-30,-33,-37)
p(-30,-33,-58)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-25,-63)
p(30,-17,-51)
p(30,-18,-42)
p(30,-17,-35)
p(30,-14,-30)
p(30,-5,-24)
p(30,-10,-18)
p(30,-22,-24)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-5,-24)
p(30,4,-21)
p(30,7,34)
p(30,3,35)
p(30,-1,-Cool
p(30,-10,-18)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(30,4,-21)
p(30,15,-21)
p(30,15,33)
p(30,7,34)
</p>

<p>
c(0,64,255)

p(30,-22,-24)
p(30,-10,-18)
p(30,-1,-Cool
p(30,3,35)
p(30,3,46)
p(30,-18,48)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-22,-24)
p(30,-31,-21)
p(30,-30,-16)
p(30,-26,43)
p(30,-26,49)
p(30,-18,48)
</p>


<p>
c(51,44,44)

p(30,-33,-50)
p(30,-33,-37)
p(24,-38,-29)
p(22,-41,-22)
p(15,-46,-22)
p(20,-43,-34)
p(24,-39,-42)
</p>

<p>
glass

p(30,-33,-37)
p(30,-31,-19)
p(21,-41,-22)
p(24,-38,-29)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(21,-41,-22)
p(21,-42,-19)
p(30,-30,-16)
p(30,-31,-19)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(15,-46,-22)
p(15,-46,-17)
p(15,-46,5)
p(15,-43,16)
p(21,-40,16)
p(21,-43,7)
p(21,-44,-10)
p(21,-42,-19)
p(21,-41,-22)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(21,-40,16)
p(30,-26,43)
p(30,-26,49)
p(30,-29,51)
p(15,-43,16)
</p>

<p>
glass
p(21,-42,-19)
p(30,-30,-16)
p(30,-26,43)
p(21,-40,16)
p(21,-43,7)
p(21,-44,-10)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,-18,48)
p(30,-26,49)
p(30,-29,51)
p(30,-28,58)
p(30,-27,69)
p(30,-26,83)
p(30,-16,83)
p(30,-17,75)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,3,35)
p(30,3,46)
p(30,4,68)
p(30,1,75)
p(30,7,75)
p(30,7,34)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(30,7,34)
p(30,7,86)
p(30,15,86)
p(30,15,79)
p(30,15,33)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(30,7,86)
p(30,-3,88)
p(30,-8,92)
p(30,-14,95)
p(30,-14,84)
p(30,-6,82)
p(30,1,75)
p(30,7,75)
</p>


<p>
c(51,44,44)

p(-30,-10,-95)
p(-30,-5,-87)
p(-30,-3,-93)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-5,-87)
p(-30,-3,-93)
p(-30,3,-91)
p(-30,13,-62)
p(-30,1,-62)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,10,-83)
p(-30,3,-91)
p(-30,13,-62)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-10,-95)
p(-30,-15,-92)
p(-30,-20,-76)
p(-30,-25,-63)
p(-30,-17,-51)
p(-30,-10,-58)
p(-30,-4,-61)
p(-30,1,-62)
p(-30,-5,-87)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-25,-29,-81)
p(-30,-28,-70)
p(-30,-25,-63)
p(-30,-22,-24)
p(-30,-31,-21)
p(-30,-33,-37)
p(-30,-33,-58)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-25,-63)
p(-30,-17,-51)
p(-30,-18,-42)
p(-30,-17,-35)
p(-30,-14,-30)
p(-30,-5,-24)
p(-30,-10,-18)
p(-30,-22,-24)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-5,-24)
p(-30,4,-21)
p(-30,7,34)
p(-30,3,35)
p(-30,-1,-Cool
p(-30,-10,-18)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(-30,4,-21)
p(-30,15,-21)
p(-30,15,33)
p(-30,7,34)
</p>

<p>
c(0,64,255)

p(-30,-22,-24)
p(-30,-10,-18)
p(-30,-1,-Cool
p(-30,3,35)
p(-30,3,46)
p(-30,-18,48)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-22,-24)
p(-30,-31,-21)
p(-30,-30,-16)
p(-30,-26,43)
p(-30,-26,49)
p(-30,-18,48)
</p>


<p>
c(51,44,44)

p(-30,-33,-50)
p(-30,-33,-37)
p(-24,-38,-29)
p(-22,-41,-22)
p(-15,-46,-22)
p(-20,-43,-34)
p(-24,-39,-42)
</p>

<p>
glass

p(-30,-33,-37)
p(-30,-31,-19)
p(-21,-41,-22)
p(-24,-38,-29)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-21,-41,-22)
p(-21,-42,-19)
p(-30,-30,-16)
p(-30,-31,-19)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-15,-46,-22)
p(-15,-46,-17)
p(-15,-46,5)
p(-15,-43,16)
p(-21,-40,16)
p(-21,-43,7)
p(-21,-44,-10)
p(-21,-42,-19)
p(-21,-41,-22)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-21,-40,16)
p(-30,-26,43)
p(-30,-26,49)
p(-30,-29,51)
p(-15,-43,16)
</p>

<p>
glass
p(-21,-42,-19)
p(-30,-30,-16)
p(-30,-26,43)
p(-21,-40,16)
p(-21,-43,7)
p(-21,-44,-10)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-18,48)
p(-30,-26,49)
p(-30,-29,51)
p(-30,-28,58)
p(-30,-27,69)
p(-30,-26,83)
p(-30,-16,83)
p(-30,-17,75)
</p>

<p>
c(0,64,255)

p(-30,-18,48)
p(-25,-17,75)
p(-23,-16,83)
p(-23,-14,84)
p(-23,-6,82)
p(-25,1,75)
p(-27,4,68)
p(-30,3,46)
</p>

<p>
c(0,64,255)

p(30,-18,48)
p(25,-17,75)
p(23,-16,83)
p(23,-14,84)
p(23,-6,82)
p(25,1,75)
p(27,4,68)
p(30,3,46)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,3,35)
p(-30,3,46)
p(-30,4,68)
p(-30,1,75)
p(-30,7,75)
p(-30,7,34)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(-30,7,34)
p(-30,7,86)
p(-30,15,86)
p(-30,15,79)
p(-30,15,33)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,7,86)
p(-30,-3,88)
p(-30,-8,92)
p(-30,-14,95)
p(-30,-14,84)
p(-30,-6,82)
p(-30,1,75)
p(-30,7,75)
</p>

<p>
c(51,44,44)

p(-30,-26,83)
p(-30,-26,88)
p(-30,-23,108)
p(-30,-18,122)
p(-30,-12,122)
p(-30,-17,112)
p(-30,-17,103)
p(-30,-14,95)
p(-30,-14,84)
p(-30,-16,83)
</p>


<p>
c(51,44,44)

p(30,-26,83)
p(30,-26,88)
p(30,-23,108)
p(30,-18,122)
p(30,-12,122)
p(30,-17,112)
p(30,-17,103)
p(30,-14,95)
p(30,-14,84)
p(30,-16,83)
</p>


<p>
c(51,44,44)

p(20,-43,-34)
p(15,-46,-22)
p(15,-46,-17)
p(15,-46,5)
p(15,-43,16)
p(-15,-43,16)
p(-15,-46,5)
p(-15,-46,-17)
p(-15,-46,-22)
p(-20,-43,-34)
</p>

<p>
glass
p(20,-43,-34)
p(24,-39,-42)
p(30,-33,-50)
p(-30,-33,-50)
p(-24,-39,-42)
p(-20,-43,-34)
</p>


<p>
c(0,0,0)

p(-30,-18,48)
p(-23,-16,83)
p(-23,-14,84)
p(-23,-6,82)
p(-25,1,75)
p(-27,4,68)
p(-30,3,46)
p(-30,4,68)
p(-30,1,75)
p(-30,-6,82)
p(-30,-14,84)
p(-30,-16,83)
</p>

<p>
c(0,0,0)

p(30,-18,48)
p(23,-16,83)
p(23,-14,84)
p(23,-6,82)
p(25,1,75)
p(27,4,68)
p(30,3,46)
p(30,4,68)
p(30,1,75)
p(30,-6,82)
p(30,-14,84)
p(30,-16,83)
</p>

<p>
glass

p(-30,-28,58)
p(-30,-29,51)
p(-21,-40,16)
p(-15,-43,16)
p(15,-43,16)
p(21,-40,16)
p(30,-29,51)
p(30,-28,58)
</p>


<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(0,0,157)
p(3,-6,151)
p(7,-12,133)
p(8,-18,128)
p(9,-23,108)
p(10,-26,88)
p(-10,-26,88)
p(-9,-23,108)
p(-8,-18,128)
p(-7,-12,133)
p(-3,-6,151)
</p>

<p>
c(51,44,44)
p(10,-26,88)
p(10,-28,58)
p(-10,-28,58)
p(-10,-26,88)
</p>

<p>
c(51,44,44)
gr(-20)
p(-30,-12,122)
p(-12,-6,139)
p(-3,-6,151)
p(0,0,157)
p(0,3,158)
p(-10,4,146)
p(-12,11,144)
p(-30,8,127)
</p>

<p>
c(51,44,44)
gr(-20)
p(30,-12,122)
p(12,-6,139)
p(3,-6,151)
p(0,0,157)
p(0,3,158)
p(10,4,146)
p(12,11,144)
p(30,8,127)
</p>

<p>
c(0,0,0)
p(30,-23,58)
p(30,-26,83)
p(30,-26,88)
p(10,-26,88)
p(10,-26,83)
p(10,-23,58)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(30,-26,88)
p(30,-23,108)
p(30,-18,122)
p(18,-12,133)
p(12,-6,139)
p(3,-6,151)
p(7,-12,133)
p(8,-18,128)
p(9,-23,108)
p(10,-26,88)
</p>

<p>
c(0,0,0)
p(-30,-23,58)
p(-30,-26,83)
p(-30,-26,88)
p(-10,-26,88)
p(-10,-26,83)
p(-10,-23,58)
</p>

<p>
c(0,0,0)
p(-10,-26,88)
p(-10,-23,58)
p(-30,-23,58)
p(-30,-26,88)
p(-30,-28,58)
p(-10,-28,58)
</p>

<p>
c(0,0,0)
p(10,-26,88)
p(10,-23,58)
p(30,-23,58)
p(30,-26,88)
p(30,-28,58)
p(10,-28,58)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(-30,-26,88)
p(-30,-23,108)
p(-30,-18,122)
p(-18,-12,133)
p(-12,-6,139)
p(-3,-6,151)
p(-7,-12,133)
p(-8,-18,128)
p(-9,-23,108)
p(-10,-26,88)
</p>


<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(30,8,127)
p(30,15,127)
p(0,15,157)
p(0,13,157)
p(12,11,144)
</p>


<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(-30,8,127)
p(-30,15,127)
p(0,15,157)
p(0,13,157)
p(-12,11,144)
</p>

<p>
c(250,250,250)
lightF
gr(-40)
p(30,-18,122)
p(18,-12,133)
p(12,-6,139)
p(30,-12,122)
</p>

<p>
c(250,250,250)
lightF
gr(-40)
p(-30,-18,122)
p(-18,-12,133)
p(-12,-6,139)
p(-30,-12,122)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(30,15,33)
p(30,15,-21)
p(-30,15,-21)
p(-30,15,33)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(19,15,-21)
p(19,13,-62)
p(-19,13,-62)
p(-19,15,-21)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(30,13,-62)
p(30,10,-83)
p(-30,10,-83)
p(-30,13,-62)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(30,15,33)
p(30,15,86)
p(-30,15,86)
p(-30,15,33)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(19,15,86)
p(19,15,127)
p(-19,15,127)
p(-19,15,86)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(30,15,127)
p(0,15,157)
p(0,15,127)
</p>

<p>
c(100,100,100)

p(-30,15,127)
p(0,15,157)
p(0,15,127)
</p>

<p>
c(51,51,51)

p(0,3,158)
p(10,4,146)
p(12,11,144)
p(0,13,157)
</p>

<p>
c(51,51,51)

p(0,3,158)
p(-10,4,146)
p(-12,11,144)
p(0,13,157)
</p>

//---spoiler

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(12,-30,-81)
p(14,-45,-81)
p(14,-45,-64)
p(14,-30,-57)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(27,-45,-81)
p(27,-45,-64)
p(-27,-45,-64)
p(-27,-45,-81)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(27,-55,-81)
p(27,-55,-64)
p(-27,-55,-64)
p(-27,-55,-81)
</p>

<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(27,-40,-81)
p(27,-60,-81)
p(27,-60,-64)
p(27,-40,-64)
</p>


<p>
c(51,44,44)
gr(-40)
p(-27,-40,-81)
p(-27,-60,-81)
p(-27,-60,-64)
p(-27,-40,-64)
</p>

<p>
c(0,64,255)
gr(-40)
p(-12,-30,-81)
p(-14,-45,-81)
p(-14,-45,-64)
p(-14,-30,-57)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(30,-28,62)
p(10,-28,62)
p(10,-28,66)
p(30,-28,66)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(30,-26,70)
p(10,-26,70)
p(10,-26,74)
p(30,-26,74)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(30,-26,78)
p(10,-26,78)
p(10,-26,82)
p(30,-26,82)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(-30,-28,62)
p(-10,-28,62)
p(-10,-28,66)
p(-30,-28,66)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(-30,-26,70)
p(-10,-26,70)
p(-10,-26,74)
p(-30,-26,74)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(20)
p(-30,-26,78)
p(-10,-26,78)
p(-10,-26,82)
p(-30,-26,82)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(-20)
p(27,-28,58)
p(27,-26,88)
p(22,-26,88)
p(22,-28,58)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(-20)
p(18,-28,58)
p(18,-26,88)
p(13,-26,88)
p(13,-28,58)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(-20)
p(-27,-28,58)
p(-27,-26,88)
p(-22,-26,88)
p(-22,-28,58)
</p>

<p>
c(150,150,150)
gr(-20)
p(-18,-28,58)
p(-18,-26,88)
p(-13,-26,88)
p(-13,-28,58)
</p>


gwgr(25)
rims(200,200,200,27,-60)
w(-26,2,106,11,45,25)
w(26,2,106,11,-45,25)

gwgr(35)
rims(200,200,200,27,-60)
w(-26,2,-43,0,45,25)
w(26,2,-43,0,-45,25)


stat(200,199,198,42,41)


physics(24,72,100,32,50,90,14,48,8,68,78,76,78,22,1,21511)


handling(200)
Lightningrod
noob
noob

Posts : 2
Gold : 2224
Join date : 2012-05-20

View user profile

Back to top Go down

Re: Grand Ark code

Post  masheenmaster on Sun May 20, 2012 8:03 pm

that car is really good!
its speed is awesome!
avatar
masheenmaster
Admin

Posts : 11
Gold : 2240
Join date : 2012-05-20

View user profile http://needformad.board-directory.net

Back to top Go down

Grand Ark

Post  Lightningrod on Sun May 20, 2012 8:07 pm

Yeah it is my version

Lightningrod
noob
noob

Posts : 2
Gold : 2224
Join date : 2012-05-20

View user profile

Back to top Go down

Re: Grand Ark code

Post  masheenmaster on Sun May 20, 2012 9:41 pm

what is your version called? and make sure to credit the owner of the car
avatar
masheenmaster
Admin

Posts : 11
Gold : 2240
Join date : 2012-05-20

View user profile http://needformad.board-directory.net

Back to top Go down

Re: Grand Ark code

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum